Çevrim İçi Kullanıcılar

8 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Rasgele Resim

amurluky31.jpg

 VİZYONUMUZ:

Tüm Çamurluları bir çatı altında toplayan, çağdaş yaşam felsefesi anlayışının benimsenmesi ve geliştirilmesi için Çamurlu Köyü mensubu halkın arasında sosyal, kültürel ve ekonomik yardımlaşmayı ve dayanışmayı sağlayan ve Çamurlu Köyü'nün kalkındırılmasına katkıda bulunan, eğitimini, kariyerini ve kişisel gelişimini tamamlamış bir Çamurlu gençliğinin oluşturulmasına katkıda bulunan, öncelikle insana değer vererek, doğayı, çevresini ve ülkesini severek, yaşadığı toplumun sorunlarına sahip çıkan, medeniyetin önce kendini bilmek olduğunu özümsemiş, çalışkan, namuslu, dürüst, bilgili, cesur, etkin, üretken, verimli, akıllı, zeki, hızlı düşünen ve ideallerini gerçekleştirmek için kendine öz güveni tam, sürekli gelişen ve değişen, çağa uygun modern bir dernek olmaktır.


MİSYONUMUZ:
Köyümüz ve toplumumuzun örf ve adetlerine uygun dini, ahlaki, milli ve evrensel, insani değerlerle örtüşen, ekonomik, sosyal ve kültürel yapımızı sevgi ve saygı çerçevesinde, dostluk, kardeşlik, hoşgörü, birlik ve beraberlik ilkeleri doğrultusunda yardımlaşma ve dayanışma içerisinde modern metotlar ve çağdaş teknolojileri kullanarak sürekli gelişen ve değişen dünyaya uyum sağlamak amacıyla köylülerimizin mutluluğunu esas alan ve tüm köylülerimizi kucaklayan ve köylülerimizce kucaklanan kendine özgü model bir dernek olmaktır.


İLKELERİMİZ:
1)Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne, O'nun bölünmez bütünlüğüne, bağımsızlığına içtenlikle bağlı olmak
2)Atatürk ilke ve devrimlerine tüm yönleriyle sahip çıkmak, onları tanıtmak ve bunların ışığında genç kuşakların bilimsel, çağdaş ve akılcı düşünce içinde yetişmelerine katkıda bulunmak
3)Evrensel hukuk ilkeleri, anayasa ve yasalar doğrultusunda evrensel insan haklarına saygılı, demokratik, laik bir toplum ve sosyal hukuk devleti düzeninin gerçekleştirilmesi, korunması ve geliştirilmesine katkıda bulunmak

4)Yönetimde ortak aklı öne çıkararak üyeler arasında koordinasyonu ve karşılıklı iletişimi sağlamak 
5)Amaç ve hedeflerine ulaşmak için araştırma, geliştirme, yönlendirme yapmak ve yeniliklere açık olmak
6)Açık, net, kararlı ve tutarlı bir yol haritası çizerek sürekli değişim ve gelişim gösteren sosyoekonomik dinamikleri ile bilim ve teknolojiye uyarak öz denetim yapmak

7)Çağın gerektirdiği gelişim ve değişime uygun olarak insan kaynakları ile maddi kaynakları etkin, verimli, ekonomik ve hızlı bir şekilde maksimum düzeyde yararlı bir biçimde kullanmak

8)İnsana, emeğe ve çevreye saygılı olmak

9)Dayanışma içerisinde, saydam ve hesap verebilir olmak

10)Etik kurallara uyumlu olmak

11)Ulusal, bölgesel ve küresel işbirliği yapmak

12)Güçlü, etkin ve katılımcı olmak. 

 

 

 

 

Üye Paneli

Duyuru ve Etkinlikler

Dernek Üye Girişi ve Aidat Toplama Hakkında
Pazar, 02 Eylül 2012
Dernek Üye Girişi... Devamı...
Dernek Üyelik Formu Hakkında
Pazar, 02 Eylül 2012
Dernek Üyelik... Devamı...
Hasan Ekinciel Teşekkür Mektubu
Pazar, 02 Eylül 2012
Hasan Ekinciel... Devamı...
Sabahattin Orhanlı Dernek Bağışı Hk,
Pazar, 02 Eylül 2012
Sabahattin Orhanlı... Devamı...

Sizden Gelenler

jtemplate.ru - free extensions Joomla