Çevrim İçi Kullanıcılar

7 ziyaretçi ve 0 üye çevrimiçi

Rasgele Resim

amurluky34.jpg

Köyümüz Hakkında Genel Bilgi

Köyümüz hakkında : Köyümüz Çamurlu,  Kars ilinin merkez ilçesine bağlı bir köydür.  Kars il merkezinin kuzeyinde yer almakta ve il merkezine uzaklığı (Çakmak'tan) 12 km.  (Orta kilise, Aynalı,  Melik köyü)'den 23 km. uzaklıktadır.  Koordinatları; enlem 40. 699', boylam 43. 017' ve rakım 2045 metredir.  Köyümüzün etnik yapısı Terekeme(Karapapak) ve Kürtlerden oluşmaktadır.

Kültür : Terekeme(Karapapak) Türkleri kültür gelenek ve görenekleri yaşanmaktadır.
İklimi : Köyümüzün iklimi karasal iklimin etki alanı içerisindedir.
Nüfusu : Yıllara göre ; 
1985 - 687
1990 - 559
2000 - 359
2010 - 682

Ekonomi : Köyümüzün ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalıdır.
Muhtarlık : Yerleşim yerinin köy tüzel kişiliği alması ile birlikte köyün tüzel kişiliğini köy muhtarlığı temsil etmektedir.

Altyapı Bilgileri : Köyde ilköğretim okulu vardır. Köyün içme suyu şebekesi vardır. Ancak kanalizasyon şebekesi yoktur. PTT şubesi yoktur. PTT acentası vardır. Sağlık ocağı ve sağlık evi yoktur. Köye ayrıca ulaşımı sağlayan yol stabilize olup, köyde elektrik ve sabit telefon vardır.
Komşu Köyleri : Boğazköy(Melikköyü), Aynalı, Ortalar(Orta

Kilise), Alçılı(Berdik), Akdere(Akkom), Çalgavur ve Çakmak.

KARAPAPAKLAR (TEREKEMELER):
Bilindiği gibi köyümüzün halkının büyük bir bölümünün Terekeme(Karapapak) boyundan oluşmaktadır. Terekeme boyunu tanıtmak gerekirse ;
KARAPAPAK yada Terekemeler özellikle Kuzey Doğu Kafkasyada yoğun yaşamaktadırlar ve Bugün birçokları şehir yaşamı sürdürmektedirler.  Ayrıca Azerbaycanın Borçalı ve Gürcistan değişik bölgeleri ile birlikte Ukrayna da yaşayan (Qarapapaklar) hayatlarını en iyi şekilde sürdürmektedirler.
İslam,  Sünni,  Hanbeli kimliğine sahip olup,  kökenleri kafkasya bölgesidir.  Atılgan,  hırslı,  olaylar karşısında son derece duygusal ve saf bir karaktere sahip insanlardır.  Dinlerine oldukça bağlı hareket ederler.  Kafkasya`da ve yakın bölgelerde dağınık bir şekilde yaşayan Karapapak Türklerine,  siyah astragan kalpak giydikleri için komşuları bu adı vermişlerdir.
Muhtemelen Türkmen kelimesi ile ilgili olarak Terekeme adıyla da anılmışlardır.  Karapapaklar Sünni Müslümandır.  
Karapapak`larda aşıklık üzerine ünsalmışlar;
Bağdat (XVI.  asır kadın halk şairlerindendir.  Çıldırlıdır. )
Balabey (XIX.  asırda yaşamıştır.  Zarşatlıdır. )  
Gülistan,  Hasda Gasım XVIII.  asırda yaşamıştır.  Zarşatlıdır. )
Hasda Hasan (XIX. asırda yaşamıştır. )
Hicrani,  Hoca İrfani (XVIII-XIX.  asır il şairidir.  Çıldırlıdır. )
Hüseyin,  Kurbani (XVIII.  asır Kars şairlerindendir. )
Resul (XIX-XX.  asır Çıldır il şairlerindendir. )
Sadayi (XIX.  asır Çıldır il şairi)
Şenlik (XIX-XX.  asır il şairidir.  Çıldırlıdır.
Büyük üne sahiptir.  Oğlu da şairdir. ) dir.  
Karapapak Türklerinin konusunu Ruslara karşı verilen bağımsızlık mücadelesinden alan Şeyh Şamil ve başta Dede Korkut,  Köroğlu,  Şah İsmail ve Kirmanşah hikayeleri ile benzer özellikler taşıyan ;
Kaçak Nebi,  Mihrali Bey,  Terekeme Hacı (Sarıkızoğlu),  Hasan ve Hüseyin kardeşler,  Zakir,  Kaçak Mehmet ve Deli Ali gibi mahalli kahramanlarla ilgili halk hikayeleri bulunmaktadır.  
Borçalı-Kazak boyundan gelen Karapapak Türkleri,  Kıpçak Kuman,  Bulgar ve Hazar Türklerinin Ön-Asyadaki koludur.  Borçalı ve Kazak diye iki kola ayrılırlar.  Karapapaklar,  Türkiyenin Ağrı, Akyaka,  Ankara,  Ardahan,  Arpaçay,  Çıldır,  Digor,  Iğdır,  İstanbul,  İzmir,  Kars,  Kağızman, Muş,  Susuz,  Selim,  Sarıkamış,  Sivas,  Azerbaycanın Sulduz bölgesi,  Ermenistanın Ağbaba bölgesi,  İran Devleti kuzey bölgesi,  Türk Cumhuriyetlerinde ve Avrupada dağınık şekilde yaşamaktadırlar.  
Karapapaklar hemen hemen her alanda var olmaya savaşındalar ve Bugün eğitimde % 98 oranla Türkiyede eğitime yönelen en yatkın ve çok amaçlı bir millet olmuştur.  
Karapapak yada Terekeme olmak bu dönemde çok zor,  Çünkü azınlık durumuna düşüyoruz. . Karapapaklar hemen hemen her alanda var olmaya savaşındalar ve Bugün eğitimde % 98 oranla Türkiyede eğitime yönelen en yatkın ve çok amaçlı bir millet olmuştur.  Karapapak ve Terekeme olmak bu dönemde çok zor,  Çünkü azınlık durumuna düşüyoruz. . .  Karapapak,  Karapapah(lar), Terekeme,  önceki bazen "Karakalpak’la karıştırılır.  Ama herhangi bir bağıntısı bulunmamaktadır. " Kendi adlandırmalarımız:; Karapapah,  Terkekeme Sayılarla : G. N. S: Türkçe konuştukları için ayrıca belirtilmemişlerdir.  AŞIKOĞLU’nun belirttiği 1963 Kars’ta 114 Köy vardır. BARTHOLD/WIXMAN 1978 (İslam Ansiklopedisi)
Kars’ın toplam nüfusunun % 15’i (yani,  1975’de 106. 000); eğer nüfus değişimlerinden ve sınır değişikliklerinden sonra aynı oran geçerliyse (1920’de 39. 000) 
En yoğun şeklinde bulundukları yerler ise Arpaçay ilçesidi ve Çıldır ilçesidir.  Özellikle Arpaçayda köylerin çogunluğu Terekemedir.  Ayrıca Kars merkez ve Selim,  Kağızman ilçelerinde bulunurlar. Kavkazskiy Kalender’a (1910) s.  546,  bakılırsa,  o zamanlar 99 Karapapak köyü vardır ve bunların 63’ü Kars yöresinde,  29’u Ardahan’da ve 7’si Kağızman’daydı.  Birinci grup Muş ilindedir. ; önce Malazgirt’e ve şimdi de Yoncalı köyüne yerleşmişlerdir.  
Ayrıca Bulanık ilçesinde de yaşarlar.  Rusların 1877’de Kars’ı işgal etmelerinden sonra,  içlere doğru çekilen Karapapaklar Sivas,  Tokat ve Zile’de köyler oluşturmuşlardır.  Bunlardan biri olan Acıyurt, 1877’de hali hazırda Karapapak nüfusuna sahiptir.  Ayrıca Kayseri’de iki köyün (Pınarbaşı ve Sarız) Karapapak nüfusuna sahip olduğu kaydedilmiştir.  Çıldır ve Arpaçay ’daki Karapapak ve 
Terekemeler,  sığırtmacılarını ve çobanlarını Çıldır’ Gölü’nün batı ve doğusundaki yaylalara gönderirler; fakat diğer köylüler evlerinde kalırlar.  (SÖZER 1972) Dil : Esas olarak Karapapakça (Azeri diline yakın Batı (oğuz) dillerinden biri).  Türkiye’de bu dil hâlâ güçlü görüldüğü kadarıyla asimilasyona uğrayıp Doğu Anadolu lehçelerine karışmıştır.  Din : İslam.
Karapapaklar Sünni’dir (Hanbeli) Elde mevcut tek rakam,  1883 yılında Kars dahil o zaman Rusya’nın Kontrolünde olan bölgelerde 11. 721 Sünni olduğudur.  Grup Kimliği : Karapapak ve Terekemeler,  köklerinin Kafkasya’da olduğuna dair ortak bir duygu paylaşırlar.  Terekemeler din ve konuşma dili bakımından farklı özelliğe sahip olmalarında karşı Karapapaklar adlarının geniş anlamda her iki grubu da içeren kapsayıcı bir ad olduğuna inanırlar.  Her iki grup da,  endogami geleneğini büyük ölçüde sürdürür.  Sözkonusu farklılığın kökleri Türkiye’ye gelmelerinin öncesinde yatar; farklı bölgelerden göç etmişlerdir.  Terekeme terimi; Türkmen kökenli oluşun onanması gibi bir durum halidir.  Karapapak terimi ise,  şimdi Amu Derya’da yaşayan ve bir Kıpçak halkı olan Karapaklar’la bir kurumsal özdeşlik kurulmasına yol açmıştır.  
Etik olarak,  Terekemeler,  komşularınca,  gürüz görünüşleri ve özel psikolojik yapılarıyla neredeyse klişeleştirilmişlerdir.  Kaba,  saba,  son derece saf,  sağı solu belli olmayan ve çok alıngan oldukları söylenir.  
Öyle ki,  yörede Terekemeler’le ilgili fıkralar almış yürümüştür.  Dinin alışılmış biçimlerine karşı saygı göstermeleri de onları ayrı kılan özelliklerinden biridir. Ne var ki,  bu klişeler,  onların çevre nüfusuyla günlük ilişkileri dolayısıyla ortaya çıkmıştır ve ayrıca Terekemelerin kendileri de bunlara renk katacak şekilde abartmaya yatkındırlar.  Her iki grupta yeterince araştırılmış değildir.  Tarihsel Bilgi : Çıldır ve Ardahan’daki Karapapaklar ya da (Terekemeler) önceden Kuzey Azerbaycan’da, Kazah Şemsettin Khanate’nin Kazah ve Borçalı bölgelerindeki Debed ve Borçalı nehirleri boyunca yaşarlardı.  1828 yılında imzalanan Türkmençay Anlaşması’ndan sonra bir bölümü Kars’a ve bir bölümü de İran Azerbayca’ının Sulduz bölgesine,  Ushnu’nun doğusuna göç etti.
Bir başka kayda göre,  Terekemeler Hazar denizi kıyısında,  Gamri Uzun’dan Derbent’e uzanan ovada yaşarlardı.  90-100 hanelik bir Terekeme grubu,  1904 yılında Türkiye’ye yerleşmek için başvuruda bulundu.  Bir kısmı o zaman Rusların elinde bulundurduğu Kars’a,  bir kısmı Ağrı,  Tutak ve Eleşkirt’e geldi; diğerleri Adana’ya (orada halen bir Terekeme köyü vardır),  geri kalanlar ise 1914 yılında Malazgirt’ten Sivas’ın Tutmaç,  Büyükköy ve Kurdoğlu köylerine göç ettiler.  
Fakat,  daha önce,  1877’de,  Sivas’ta en az bir Terekeme köyü bulunmaktaydı.  Diğerleri ise 1921’de Rusların çekilmesiyle Kars’a geldiler; bunlar Gümrü Antlaşmasıyla gerçekleşen nüfus mübadelesiyle Akbaba,  Tiflis,  Borça ve Kazah bölgelerinden göç ettiler.  
Sözkonusu isimsel farklılığın nedeni,  Rusların,  kısmen Kafkasya ve kısımen de İran’dan gelip eski Aleksandropol bölgesine,  Akhaltsike’ye ve şimdiki Gürcistan’daki Akhalkalaki’ye yerleşenleri tanımlamak için “Karapapaklar” terimini kullanmış olmalarına dayanabilir,  oysa Akbaba Terekeme’lerinden ayırt edilmeleri için bunlar genel olarak Gürcistan Terekemleri olarak adlandırlmaktadırlar.  
VON HELLWALD’ın (1878:99) kaydettiğine göre,  Rus işgalinden önce Osmanlı topraklarında 105 köyde 29. 000 Terekeme & Karapapak yaşıyordu.

KÜRTLER:
Genel olarak Kürtlerin tarihine baktığımızda ortak kanaat bu milletin kökeninin milattan önce 1000 yıllarında yani 3000 yıl önce,  Hazar denizi kuzeyinden güneye doğru büyük kitleler halinde göçeden Aryanlara kadar dayanmasıdır.  Kürt adı bazı bilim adamlarına göre Sümer yazıtlarındaki “Kar-da-ka”,  Asur tarihindeki (Milattan önce 1000) “Kur-ti-e” gibi aşiret adlarıyla ya da Helenistik dönemdeki “Korduene”,  Roma dönemindeki “Gordoya” gibi bölge adlarıyla ilişkilendirilmiştir.  Bazı tarihçiler,  İ. Ö 401’de Irak’ın bugünkü Zaho kendi yakınlarında Ksenophon’a ve “On binler”e saldıran Karduk’lardan geldiği görüşündedir.  Doğubilimci Vladimir Minorski Kürtlerin İran asıllı olduğu ve Urmiye Gölü çevresinden göç ettiği görüşündedir.  Bir başka doğubilimci N. J.  Marr ise Kürtlerin kökenini Gürcülere bağlamıştır.  Bazı tarihçiler de Kürtlerin Orta Asya’dan Batı’ya göç etmiş bir Türk boyu olduğu görüşündedir ancak bu görüşün hiçbir bilimsel kıymeti yoktur,  zira Kürtlerin konuştuğu dilin Türkçeyle hiçbir akrabalığı yoktur tam tersine Kürtçe Hint-Avrupa dil ailesindendir.  Kürtlerin tarihi Müslümanların onların yaşadığı bölgeyi 7.  Yüzyılda fethetmesiyle gün ışığına belirgin bir şekilde çıkmakta ve Müslüman Arap Tarihçilerinin kitaplarında Kurd –çoğulu Akrad- olarak geçmekte,  hatta bazı Emevi yada Abbasi halife,  yada ünlü yöneticilerinin eşlerinin Kürt kökenli olduğu açıkca söylenmektedir.  Müslümanlığın Sünni mezhebini seçen Kürtler Mervaniler,  Eyyubiler gibi hanedanlıklarda kurmuştur,  ünlü Kudüs Fatihi Salahaddin Eyyubi Kürt kökenli bir kahramandır.  Köyümüze yerleşen Kürtler daha çok bugün Ermenistan sınırı içinde kalan köylerden Ermeni mezalimi nedeniyle kaçıp gelen çeşitli aşiretlerin bakiyeleridir. Köyümüzdeki Kürtler,  Kürtçe’nin dört büyük lehcesinden olan Gırmançi lehçesini konuşurlar ancak Türkiye’nin güneyinde yaşayan Kürtlere nazaran dillerinde daha çok Türkçe kökenli kelimeler bulunmaktadır.

 

Üye Paneli

Duyuru ve Etkinlikler

Dernek Üye Girişi ve Aidat Toplama Hakkında
Pazar, 02 Eylül 2012
Dernek Üye Girişi... Devamı...
Dernek Üyelik Formu Hakkında
Pazar, 02 Eylül 2012
Dernek Üyelik... Devamı...
Hasan Ekinciel Teşekkür Mektubu
Pazar, 02 Eylül 2012
Hasan Ekinciel... Devamı...
Sabahattin Orhanlı Dernek Bağışı Hk,
Pazar, 02 Eylül 2012
Sabahattin Orhanlı... Devamı...

Sizden Gelenler

jtemplate.ru - free extensions Joomla